Sociale kompetencer

Læs artikel: Sociale kompetencer på DCUMs hjemmeside

Børn udvikler deres sociale kompetencer, når de knytter sig til andre mennesker, samarbejder, og sætter sig i andres sted.

Sociale kompetencer udvikles ved at være med, hvor det sker! Det gælder om at være med til at lege, være med til at bygge et højt tårn, lave en hule – eller få far-mor-børn til at vare en hel formiddag.

Ved at indgå i venskaber og gruppefællesskaber lærer børn at give og få omsorg og respekt, og de opnår færdigheder i forhold til at forhandle og argumentere.

En styrket pædagogisk læreplan

Ellen Trane NørbyDen pædagogiske læreplan spiller en central rolle for det pædagogiske personale og ledelses arbejde med de 0-6 årige børns udvikling og læring. Men evalueringer har også vist, at der er en del udfordringer.

Derfor er der nu startet en proces som skal styrke de pædagogiske læreplaner – og du kan være med.

I marts 2016 nedsatte minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby (V) en mastergruppe, hvis opgave var at sammensætte en ramme for, hvordan den pædagogiske læreplan i dagtilbud kan styrkes.

Mastergruppen foreslår blandt andet, at læreplanen i højere grad skal være et fælles pædagogisk grundlag for dagtilbuddene. Den fremhæver vigtigheden af legen, børnefællesskaber og af børn som medskabere af et læringsmiljø, det pædagogiske personale er ansvarlig for.

Mens de seks arbejdsgrupper arbejder fra juni til oktober 2016, kan du give din mening til kende og komme med input. Se hvordan på uvm.dk/del-erfaringer

De seks arbejdsgrupper skal udfolde de seks læreplanstemaer og foreslå få brede pædagogiske læringsmål for temaerne. Følg arbejdsgruppernes arbejde på uvm.dk/paedagogiske-laereplaner.

Læring handler også om at være en god kammerat

Læs artikel: Læring handler også om at være en god kammerat

Børn i vuggestuer og dagplejer lærer mest om at kunne begå sig sammen med andre børn, at være væk fra forældrene og blive selvhjulpne og klar til børnehave. Men ikke alle læreplanstemaer fylder lige meget, viser ny undersøgelse fra EVA.

Artikel på: Danmarks Evalueringsinstitut af: Andreas Hougaard

Fremtidens Dagtilbud

Læs mere om: Fremtidens Dagtilbud

Fremtidens Dagtilbud er et udviklingsprogram på dagtilbudsområdet.
Formålet med Fremtidens Dagtilbud er at få viden om, hvordan man understøtter børns trivsel, læring og udvikling gennem en målrettet og systematisk pædagogisk didaktik og et målrettet forældresamarbejde, hvor dagtilbuddets ledelse er drivkraft. Effekten af indsatsen undersøges blandt ca. 12.000 børn i alderen 0-6 år.

Udviklingsprogrammet tager afsæt i de fire pejlemærker, som Task Force om Fremtidens Dagtilbud har anvist. Pejlemærkerne er:

  • En reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion
  • Et målrettet forældresamarbejde
  • En stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling
  •  Professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer.

Programmet er igangsat i oktober 2013 og løber frem til medio 2017.

Stress rammer også børn – især de alleryngste

Læs artikel: Stress rammer også børn – især de alleryngste

Stress rammer også børn. Og det er især de yngste, det går ud over. Men det gør ingen forskel, om børnene passes hjemme, i dagpleje eller i vuggestue. Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet, der måler stressniveauet hos børn i alderen 0-3 år.

Artikel på: Institut for uddannelse og pædagogik af: Mathilde Weirsøe

Undgå at dine gode argumenter preller af på medarbejderne

00011002Læs artikel: Undgå at dine gode argumenter preller af på medarbejderne

Selv de bedste argumenter er ikke altid nok til at overbevise andre. Som leder kan du opleve, at medarbejderne kæmper for at bevare status quo, selv om det hverken er i medarbejdernes eller organisationens interesse. Forklaringen kan være, at medarbejderne er påvirket af bias. Harvard Business Review opstiller fire trin til, hvordan du tackler bias.

Artikel på: LederWeb.dk af: Esben Kjær Sørensen, LederWeb

Frygter mange børn bliver digitale tabere

Læs artikel: Frygter mange børn bliver digitale tabereLedelse foregår på alle niveauer i pædagogiske dagtilbud

Børn som ikke lærer digitale færdigheder i dagtilbud og skole risikerer, ifølge forskere, at havne udenfor arbejdsmarkedet som voksne.

Artiklen er på Norsk (bokmål).

Artikel på: NRK.no af: Camilla Wernersen, Journalist, NRK

10 egenskaber fremtidens børn ikke kan undvære

Læs artikel: 10 egenskaber fremtidens børn ikke kan undvære

10 egenskaber børn ikke kan undvære - future_navigator“Det er 100 % godt hvis man kan læse, skrive og regne i fremtiden – men det er ikke et ‘must have’.” Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen lister fem drivkræfter, du kan være 99,9 % sikker på, kommer til at ændre på verden, som vi kender den – og 10 kompetencer, som fremtidens børn derfor ikke kan undvære.

Artikel på: DenOffentlige.dk af: Anne Skare Nielsen, Fremtidsforsker, Future Navigator